Selecteer een pagina
Image is not available
arrow
arrow

Privacy Policy

Haarwerkstudio de Boer/ MH kapsalon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haarwerkstudio de Boer/ MH kapsalon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Haarwerkstudio de Boer/ MH kapsalon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Mariska Hoetmer

Van Aostastraat 4
1851 JC, Heiloo
072 533 7660

BTW NL002064475B51
KvK 37104972
AGB code 76/086774

Mariska Hoetmer

Van Aostastraat 4
1851 JC, Heiloo

Plan je route!

Openingstijden

maandagGesloten
dinsdag8:30 — 17:30
woensdag8:30 — 17:30
donderdag8:30 — 21:00
vrijdag8:30 — 17:30
zaterdag8:00 — 12:30
zondagGesloten